Individuell terapi hos Østmarka Hverdagsterapi

Hva skjer i parterapien?

Hva ønsker dere parterapi skal kunne føre til?

Har dere en felles opplevelse av hva som ikke fungerer, eller er det delte meninger om hva som er galt? Er det kanskje bare en som er misfornøyd, mens den andre er tilfreds? En konkret problemstilling eller bestilling til terapien er lettere dersom man er enige om hva som ikke er på plass, hva som mangler eller må jobbes med.

Dersom det ikke er enighet om oppfattelsen av parforholdet eller hva man skal kunne forvente seg av det, er det noe vi vil ha fokus på i samtalerommet. Det er viktig at man sammen enes om en håndterlig problemstilling som vi kan jobbe med.

Lytter du til hva partneren faktisk sier til deg, eller forbereder du deg på hva ditt svar skal være ut fra at du har en idé om hva som blir sagt? For at du skal skjønne hva du føler og tenker om det partneren din gir uttrykk for, må du høre etter innholdet, hvilke ord blir sagt, hvordan og når blir det sagt. Tilsvarende er det også viktig for at du skal kunne forstå din partner bedre. Den gode samtalen mellom to i et parforhold er noe ganske annet enn en debatt mellom to politiske motstandere.

I en politisk debatt er poenget å vinne frem med sitt syn, gjerne ved å redusere motstanderens politikk. I samtalerommet jobber vi med å gjøre hverandre gode ved å lytte interessert, aktiv og interessert lytting for å finne ut mer om den andres synspunkter, opplevelser, forventninger og følelser.

Her er noen temaer vi berører:

  • Hvilke forventninger finnes i parforholdet?
  • Hva er det som fungerer bra?
  • Hvilke utfordringer har dere? Er det enighet om hva utfordringene består av?
  • Hvordan snakker dere sammen?
  • Hvilke mønstre har dere som par? Hva ønsker dere å beholde og hva ønskes endret?
  • Hva kan dere akseptere at er slik det er?

Sannheten om, og beskrivelsen av et forhold, er ikke én. I samtalerommet vil begge to få tid og rom til å formidle egne opplevelser og oppfatning av parforholdet, både dets opplevde styrker og svakheter. Dersom forventningene til parforholdet er i konflikt eller uforenlige er det vanskelig og forenes i noe felles. I parterapien får dere hjelp til sammen å komme frem til hvilke forventninger man kan være enige om er gode, realistiske, og til å leve med for begge.

Vi vil jobbe med historier i parforholdet deres; opplevelser, følelser, reaksjoner, handlingsmønstre, opplevelser av mestring sammen – og fravær av dette. Vi observerer bevisstgjør og undrer oss sammen. Vi vil sjekke ut hvordan det er å kun lytte til det som blir sagt, hvor den ene ikke tillates å ta del i samtalen, hvor man ikke trenger å tenke på hva man skal svare – kun konsentrere seg om hva som blir sagt i samtalen mellom partner og samtaleteraput.

Hjemmeoppgaver vil bli gitt; det er i hverdagen jobben gjøres. Det er i hverdagen det nyoppdagede eller det man har blitt enige om i samtalerommet skal leves ut og prøves. Endringer kommer ikke av seg selv, det må jobbes frem i fellesskap.

Les mer om samtale-terapeutene hos
Østmarka Hverdagsterapi her

Vi holder til i hyggelige lokaler på Oppsal. Se kart her.

Ta kontakt med oss på telefon eller e-post:
Stine Borgå Johansen
Tlf. 48 38 68 83
E-post:
stine@ostmarka-hverdagsterapi.no

Sven Monstad Johansen
Tlf. 97 33 84 04
E-post:
sven@ostmarka-hverdagsterapi.no