Parterapi

parterapi-ostmarka-hverdagsterapi
parterapi-ostmarka-hverdagsterapi-mobil

Parterapi

Opplever en eller begge at forholdet har stagnert i noe uønsket? Har det skjedd noe som påvirker forholdet negativt og som dere ikke klarer løse sammen? Har dere lyst til å investere litt ekstra til vedlikehold av det dere opplever som bra og som dere er tilfreds med? Det er ikke et nederlag for den enkelte eller dere som par å søke hjelp. Det er et tegn på at dere ønsker en endring i parforholdet. Dere kjenner dere igjen i ett eller flere av punktene under:

Parforholdet er kun en del av hverdagslogistikken
Ofte i krangel
Uenige om hva som skal gjelde
Sexlivet er ikke som man ønsker
Kjeder deg/dere

Savner noe som var – lengter etter noe annet
Utroskap
Tilbakevendende og leie uenigheter
Samarbeider bra, lengter etter kjæresten
Savn av nærhet og intimitet

Hvordan snakker dere sammen?

Mange par er gode på å snakke mye sammen, men har vansker med å snakke riktig sammen. Hvordan samtalene mellom dere føres vil påvirke hvordan budskapet til den andre mottas og oppleves. Det er ikke noe å høre man er elsket dersom man ikke føler seg sett eller hørt. Mange vil nok kjenne seg i igjen i denne typen setninger:

«Du hører aldri etter hva jeg sier.»

«Du er alltid opptatt av alt jeg gjør feil.»

«Du må endre deg for at dette skal gå bra.»

Slike uttalelser kan plassere skyld og ansvar hos den andre. Den som ytrer det gir seg selv fri fra ansvar og trenger ikke å endre seg, men kan også oppleve at uansett hva man gjør, blir det likevel feil og ikke godt nok. Når man står fast i dette er det lurt å søke hjelp. I parterapien jobber vi med at begge skal kjenne ansvar for forholdet og at begge er innstilt på selv å bidra, gjøre endringer – at det blir en opplest sannhet at begge har et likt ansvar for et parforhold som fungerer for begge.

Hva ønsker dere terapien skal føre til? Har dere en felles opplevelse av hva som ikke fungerer, eller er det delte meninger om hva som er galt? Er det kanskje bare en som er misfornøyd, mens den andre er tilfreds? En konkret problemstilling eller bestilling til terapien er lettere dersom man er enige om hva som ikke er på plass, hva som mangler eller må jobbes med.

Dersom det ikke er enighet om oppfattelsen av parforholdet eller hva man skal kunne forvente seg av det, er det noe vi vil ha fokus på i samtalerommet. Det er viktig at man sammen enes om en håndterlig problemstilling som vi kan jobbe med.

Lytter du til hva partneren faktisk sier til deg, eller forbereder du deg på hva ditt svar skal være ut fra at du har en idé om hva som blir sagt? For at du skal skjønne hva du føler og tenker om det partneren din gir uttrykk for, må du høre etter innholdet, hvilke ord blir sagt, hvordan og når blir det sagt. Tilsvarende er det også viktig for at du skal kunne forstå din partner bedre. Den gode samtalen mellom to i et parforhold er noe ganske annet enn en debatt mellom to politiske motstandere.

I en politisk debatt er poenget å vinne frem med sitt syn, gjerne ved å redusere motstanderens politikk. I samtalerommet jobber vi med å gjøre hverandre gode ved å lytte interessert, aktiv og interessert lytting for å finne ut mer om den andres synspunkter, opplevelser, forventninger og følelser.

Her er noen temaer vi berører:

  • Hvilke forventninger finnes i parforholdet?
  • Hva er det som fungerer bra?
  • Hvilke utfordringer har dere? Er det enighet om hva utfordringene består av?
  • Hvordan snakker dere sammen?
  • Hvilke mønstre har dere som par? Hva ønsker dere å beholde og hva ønskes endret?
  • Hva kan dere akseptere at er slik det er?

Sannheten om, og beskrivelsen av et forhold, er ikke én. I samtalerommet vil begge to få tid og rom til å formidle egne opplevelser og oppfatning av parforholdet, både dets opplevde styrker og svakheter. Dersom forventningene til parforholdet er i konflikt eller uforenlige er det vanskelig og forenes i noe felles. I parterapien får dere hjelp til sammen å komme frem til hvilke forventninger man kan være enige om er gode, realistiske, og til å leve med for begge.

Vi vil jobbe med historier i parforholdet deres; opplevelser, følelser, reaksjoner, handlingsmønstre, opplevelser av mestring sammen – og fravær av dette. Vi observerer bevisstgjør og undrer oss sammen. Vi vil sjekke ut hvordan det er å kun lytte til det som blir sagt, hvor den ene ikke tillates å ta del i samtalen, hvor man ikke trenger å tenke på hva man skal svare – kun konsentrere seg om hva som blir sagt i samtalen mellom partner og samtaleteraput.

Hjemmeoppgaver vil bli gitt; det er i hverdagen jobben gjøres. Det er i hverdagen det nyoppdagede eller det man har blitt enige om i samtalerommet skal leves ut og prøves. Endringer kommer ikke av seg selv, det må jobbes frem i fellesskap.

Les mer om samtale-terapeutene hos
Østmarka Hverdagsterapi her

Vi holder til i hyggelige lokaler på Oppsal. Se kart her.

Ta kontakt med oss på telefon eller e-post:
Stine Borgå Johansen
Tlf. 48 38 68 83
E-post:
stine@ostmarka-hverdagsterapi.no

Sven Monstad Johansen
Tlf. 97 33 84 04
E-post:
sven@ostmarka-hverdagsterapi.no

Parterapi

Opplever en eller begge at forholdet har stagnert i noe uønsket? Har det skjedd noe som påvirker forholdet negativt og som dere ikke klarer løse sammen? Har dere lyst til å investere litt ekstra til vedlikehold av det dere opplever som bra og som dere er tilfreds med? Det er ikke et nederlag for den enkelte eller dere som par å søke hjelp. Det er et tegn på at dere ønsker en endring i parforholdet. Dere kjenner dere igjen i ett eller flere av punktene under:

• Parforholdet er kun en del av hverdagslogistikken
• Ofte i krangel
• Uenige om hva som skal gjelde
• Sexlivet er ikke som man ønsker
• Kjeder deg/dere
• Savner noe som var – lengter etter noe annet
• Utroskap
• Tilbakevendende og leie uenigheter
• Samarbeider bra, lengter etter kjæresten
• Savn av nærhet og intimitet

Hvordan snakker dere sammen?

Mange par er gode på å snakke mye sammen, men har vansker med å snakke riktig sammen. Hvordan samtalene mellom dere føres vil påvirke hvordan budskapet til den andre mottas og oppleves. Det er ikke noe å høre man er elsket dersom man ikke føler seg sett eller hørt. Mange vil nok kjenne seg i igjen i denne typen setninger:

 

«Du hører aldri etter hva jeg sier.»

«Du er alltid opptatt av alt jeg gjør feil.»

«Du må endre deg for at dette skal gå bra.»

 

Slike uttalelser kan plassere skyld og ansvar hos den andre. Den som ytrer det gir seg selv fri fra ansvar og trenger ikke å endre seg, men kan også oppleve at uansett hva man gjør, blir det likevel feil og ikke godt nok. Når man står fast i dette er det lurt å søke hjelp. I parterapien jobber vi med at begge skal kjenne ansvar for forholdet og at begge er innstilt på selv å bidra, gjøre endringer – at det blir en opplest sannhet at begge har et likt ansvar for et parforhold som fungerer for begge.

 

Hva ønsker dere terapien skal føre til? Har dere en felles opplevelse av hva som ikke fungerer, eller er det delte meninger om hva som er galt? Er det kanskje bare en som er misfornøyd, mens den andre er tilfreds? En konkret problemstilling eller bestilling til terapien er lettere dersom man er enige om hva som ikke er på plass, hva som mangler eller må jobbes med.

 

Dersom det ikke er enighet om oppfattelsen av parforholdet eller hva man skal kunne forvente seg av det, er det noe vi vil ha fokus på i samtalerommet. Det er viktig at man sammen enes om en håndterlig problemstilling som vi kan jobbe med.

 

Lytter du til hva partneren faktisk sier til deg, eller forbereder du deg på hva ditt svar skal være ut fra at du har en idé om hva som blir sagt? For at du skal skjønne hva du føler og tenker om det partneren din gir uttrykk for, må du høre etter innholdet, hvilke ord blir sagt, hvordan og når blir det sagt. Tilsvarende er det også viktig for at du skal kunne forstå din partner bedre. Den gode samtalen mellom to i et parforhold er noe ganske annet enn en debatt mellom to politiske motstandere.

 

I en politisk debatt er poenget å vinne frem med sitt syn, gjerne ved å redusere motstanderens politikk. I samtalerommet jobber vi med å gjøre hverandre gode ved å lytte interessert, aktiv og interessert lytting for å finne ut mer om den andres synspunkter, opplevelser, forventninger og følelser.

Her er noen temaer vi berører

• Hvilke forventninger finnes i parforholdet?
• Hva er det som fungerer bra?
• Hvilke utfordringer har dere?
• Er det enighet om hva utfordringene består av?
• Hvordan snakker dere sammen?
• Hvilke mønstre har dere som par?
• Hva ønsker dere å beholde og hva ønskes endret?
• Hva kan dere akseptere at er slik det er?

Sannheten om, og beskrivelsen av et forhold, er ikke én. I samtalerommet vil begge to få tid og rom til å formidle egne opplevelser og oppfatning av parforholdet, både dets opplevde styrker og svakheter. Dersom forventningene til parforholdet er i konflikt eller uforenlige er det vanskelig og forenes i noe felles. I parterapien får dere hjelp til sammen å komme frem til hvilke forventninger man kan være enige om er gode, realistiske, og til å leve med for begge.

 

Vi vil jobbe med historier i parforholdet deres; opplevelser, følelser, reaksjoner, handlingsmønstre, opplevelser av mestring sammen – og fravær av dette. Vi observerer bevisstgjør og undrer oss sammen. Vi vil sjekke ut hvordan det er å kun lytte til det som blir sagt, hvor den ene ikke tillates å ta del i samtalen, hvor man ikke trenger å tenke på hva man skal svare – kun konsentrere seg om hva som blir sagt i samtalen mellom partner og samtaleteraput.

 

Hjemmeoppgaver vil bli gitt; det er i hverdagen jobben gjøres. Det er i hverdagen det nyoppdagede eller det man har blitt enige om i samtalerommet skal leves ut og prøves. Endringer kommer ikke av seg selv, det må jobbes frem i fellesskap.

Les mer om samtale-terapeutene hos
Østmarka Hverdagsterapi her

Vi holder til i hyggelige lokaler på Oppsal. Se kart her.

Ta kontakt med oss på telefon eller e-post:
Stine Borgå Johansen
Tlf. 48 38 68 83
E-post:
stine@ostmarka-hverdagsterapi.no

Sven Monstad Johansen
Tlf. 97 33 84 04
E-post:
sven@ostmarka-hverdagsterapi.no