Om samtaleterapeutene

Terapeutene hos Østmarka Hverdagsterapi

«Målsettingen er at du skal få en bedre hverdag
gjennom samtaler med oss.»

Stine Borgå Johansen er utdannet sosionom og familieterapeut. Stine har over 25 års erfaring, hun har blant annet 9 år som sykehussosionom ved Diakonhjemmet Sykehus. Hun har jobbet med råd og veiledning, mestrings- og endringsarbeid, pasient-undervisning og veiledningsgrupper for pasienter.

Stine ønsker at du sammen med henne finner et trygt nok rom til å kunne ta frem det utrygge eller det triste, det som du ikke er tilfreds med og som du ønsker gjøre noe med. Hun er god til å sortere og tror at sorteringsarbeid er en god start på å finne veien videre. Stine er oppriktig glad i å hjelpe og har som målsetting at du gjennom samtaler med henne skal få en bedre hverdag og en økt trivsel med deg selv og dine.


Ta kontakt med Stine:

Tlf. 48 38 68 83
stine@ostmarka-hverdagsterapi.no

Sven Monstad Johansen er utdannet sosionom og familieterapeut. Sven har mer enn 30 års erfaring. Han har jobbet med råd og veiledning, akutt krisearbeid, endringsarbeid og mestringsarbeid. Han har de siste årene jobbet ved Legevaktens akutteam i Oslo. Der jobber han blant annet med enkeltindivider og familier i krisesituasjon; samtaler etter oppstått krise og oppfølgingssamtaler i tiden etter. Sven har veiledningskompetanse. Han har veiledet studenter, kollegaer og ansattegrupper.

Sven er med sin lange og brede erfaring en trygg fagperson. Han tror at folk selv har evner og kunnskap til å få det bedre, og tror at det ofte gjelder å finne frem disse ressursene. Sven liker å gjøre dette sammen med deg. Han er opptatt av hvordan problemer og utfordringer blir til, og mener at det kan vise vei til løsninger.

Ta kontakt med Sven:

Tlf. 97 33 84 04
sven@ostmarka-hverdagsterapi.no

Østmarka Hverdagsterapi holder til på Oppsal i Bydel Østensjø, Oslo. Se kart her.