Familieterapi

ostmarka-hverdagsterapi-familieterapi
Ostmarka-hverdagsterapi-familieterapi

Familieterapi

Familien er viktig for de fleste av oss.  Familien gir tilhørighet, identitet, støtte og rådgivning.  Familien er med på å gi barn en sosialisering inn i storsamfunnet.  Med familie forstår vi ofte kjernefamilien, men det er viktig å forstå at vi i dag har flere samlivsformer. Vi har større aksept for at familie kan være slekt, men også de man velger å knytte seg til.

 

Familie er et komplekst og sammensatt system av mennesker og deres relasjon til hverandre. Tanker, oppfatninger, meninger og emosjoner vil påvirke individene i en familie, og relasjonen mellom dem. Å ivareta en familie, uavhengig av hvilken form den tar, kan være utfordrende, og noen ganger vil det kunne gå galt. En eller flere relasjoner kan bli utfordret. Vi er alle i familie alene kan være utfordrende, og å oppsøke familieterapi kan være riktig løsning for deg.

Familieterapi

Familien er viktig for de fleste av oss.  Familien gir tilhørighet, identitet, støtte og rådgivning.  Familien er med på å gi barn en sosialisering inn i storsamfunnet.  Med familie forstår vi ofte kjernefamilien, men det er viktig å forstå at vi i dag har flere samlivsformer. Vi har større aksept for at familie kan være slekt, men også de man velger å knytte seg til.

 

Familie er et komplekst og sammensatt system av mennesker og deres relasjon til hverandre. Tanker, oppfatninger, meninger og emosjoner vil påvirke individene i en familie, og relasjonen mellom dem. Å ivareta en familie, uavhengig av hvilken form den tar, kan være utfordrende, og noen ganger vil det kunne gå galt. En eller flere relasjoner kan bli utfordret. Vi er alle i familie alene kan være utfordrende, og å oppsøke familieterapi kan være riktig løsning for deg.

Vi ser flere risikofaser en familie kan stå i:

• Når foreldrene får sitt første barn. Et barn kan være den største gaven og være høyt ønsket av alle, men det er allikevel slik at et barn krever mye av begge foreldre.  Det kan i sin tur kreve endringer i livsutfoldelse.

• Når barna flytter hjemmefra. Familiekonstellasjonen, og det komplekse systemet av relasjoner og samspill endres drastisk. Plutselig mister foreldre et fremtredende fokus, og må på nytt finne ut av relasjonen seg imellom.

• Når sykdom rammer en familie, krever det omstillinger.

• Dødsfall vil påvirke alle familier før eller siden. Sorg og fortvilelse endrer på mønstre og påvirker samhandling.

• Samlivsbrudd påvirker de voksene, men også barna. De får livene sine endret og dette skaper utfordringer.

• Vi må også erkjenne at familier kan ha minoritetsutfordringer. Det kan være etnisitet, seksuellegning, religion, kjønnsidentitet, funksjonsvariasjon og familie konstellasjon.    

Et par som bestemmer seg for å være kjærester og dele livet sammen kan ha flere roller ift hverandre. Det kan være kjæreste, beste venn, en å diskutere med, en trygg person i livet og en økonomisk partner.  Men disse rollene kan endre seg.  Typisk nok når paret får barn.  Nå er paret mer som fabrikkarbeidere i Familien AS. Eller når barn blir store og flytter hjemmefra.  Nå skal paret finne ut av å være bare oss to.  Til sist vil livet skje oss og vi vil endre oss som resultat av utallige påvirkninger.  Følelsene og opplevelsene vi har må kommuniseres. Vi må gi våre nærmeste mulighet til å se og forstå hva som skjer.

Kommunikasjon er viktig, og i familieterapien jobber vi med kommunikasjon i familiesystemet.  Vi ser på familien som et system der alle parter påvirker hverandre og de påvirkningene former medlemmene i systemet. Dette danner grunnlag for videre påvirkninger, og i familieterapi jobber vi med å forstå dette systemet.

Et barn opplever å ikke bli akseptert i familien. En gutt opplever at søster blir favorisert. En datter opplever å ikke bli sett. En mor opplever å ikke bli satt pris på. En far opplever familien som fiendtlig. En ektefelle opplever at partneren deres ikke gir dem oppmerksomhet, den andre opplever mistillit.

Vi kommer ikke til terapirommet i søken etter fasitsvar. De individuelle menneskene i familien og deres følelser og opplevelser, samt relasjonen de har til de andre, er mangfoldige og vanskelige å forstå. Familien består i komplekse samspill mellom emosjoner og tanker, relasjoner og identitet.

I familieterapi jobber vi med å kartlegge og forstå dette samspillet, slik at det er plass til følelser og opplevelser, og slik at det er mulighet for dialog og utvikling.

Vi må da først og fremst kartlegge hva som oppfattes som vanskelig for så å snakke sammen om hva som kan være forklaringer på situasjonen. Vi konkluderer ikke, men konsentrerer oss om å få frem synspunkter – fra alle medlemmene. Det kan forståes slik at det er fint å være enige om hva som det skal gjøres noe med, hva er problemet.

Erfaring viser at dersom det er enighet når det gjelder problemstilling da er det også langt på vei løst. Folk er oftest flinke til å finne løsninger, men utfordringen ligger i kommunikasjonen og hvordan denne kan ha utviklet seg på en dysfunksjonell måte.

I Østmarka Hverdagsterapi tror vi det er viktig å snakke om familien og utfordringene vi kan møte på. Vi ser verdi i å se flere alternative forklaringsmodeller før man bestemmer seg for hva som er riktig for dere og deres familie. Dette er det vi ønsker å tilby din familie, i terapirommet hos oss i Østmarka Hverdagsterapi.

——

Et par som bestemmer seg for å være kjærester og dele livet sammen kan ha flere roller ift hverandre. Det kan være kjæreste, beste venn, en å diskutere med, en trygg person i livet og en økonomisk partner.  Men disse rollene kan endre seg.  Typisk nok når paret får barn.  Nå er paret mer som fabrikkarbeidere i Familien AS. Eller når barn blir store og flytter hjemmefra.  Nå skal paret finne ut av å være bare oss to.  Til sist vil livet skje oss og vi vil endre oss som resultat av utallige påvirkninger.  Følelsene og opplevelsene vi har må kommuniseres.  Vi må gi våre nærmeste mulighet til å se og forstå hva som skjer.

Kommunikasjon er viktig, og i familieterapien jobber vi med kommunikasjon i familiesystemet.  Vi ser på familien som et system der alle parter påvirker hverandre og de påvirkningene former medlemmene i systemet. Dette danner grunnlag for videre påvirkninger, og i familieterapi jobber vi med å forstå dette systemet.

Et barn opplever å ikke bli akseptert i familien. En gutt opplever at søster blir favorisert. En datter opplever å ikke bli sett. En mor opplever å ikke bli satt pris på. En far opplever familien som fiendtlig. En ektefelle opplever at partneren deres ikke gir dem oppmerksomhet, den andre opplever mistillit.

Vi kommer ikke til terapirommet i søken etter fasitsvar. De individuelle menneskene i familien og deres følelser og opplevelser, samt relasjonen de har til de andre, er mangfoldige og vanskelige å forstå. Familien består i komplekse samspill mellom emosjoner og tanker, relasjoner og identitet.

I familieterapi jobber vi med å kartlegge og forstå dette samspillet, slik at det er plass til følelser og opplevelser, og slik at det er mulighet for dialog og utvikling.

Vi må da først og fremst kartlegge hva som oppfattes som vanskelig for så å snakke sammen om hva som kan være forklaringer på situasjonen. Vi konkluderer ikke, men konsentrerer oss om å få frem synspunkter – fra alle medlemmene. Det kan forståes slik at det er fint å være enige om hva som det skal gjøres noe med, hva er problemet.

Erfaring viser at dersom det er enighet når det gjelder problemstilling da er det også langt på vei løst. Folk er oftest flinke til å finne løsninger, men utfordringen ligger i kommunikasjonen og hvordan denne kan ha utviklet seg på en dysfunksjonell måte.

I Østmarka-hverdagsterapi tror vi det er viktig å snakke om familien og utfordringene vi kan møte på. Vi ser verdi i å se flere alternative forklaringsmodeller før man bestemmer seg for hva som er riktig for dere og deres familie. Dette er det vi ønsker å tilby din familie, i terapirommet hos oss i Østmarka Hverdagsterapi.

——