Individuell terapi hos Østmarka Hverdagsterapi

Når skal du søke hjelp?

Når skal du søke hjelp?


Er hverdagen tung og trå? Overskygger det du er misfornøyd med det meste og hindrer deg i en god hverdag? Det å søke hjelp er ikke et nederlag eller et tegn på at noe er alvorlig galt. Tvert i mot er det et tegn på at du ønsker endring. Du ønsker endring for å få det bedre og du ser at det kunne vært fint å få hjelp til akkurat dét. Du ønsker ikke lenger gjøre mer av det samme fordi du har sett at mer av det samme ikke hjelper. Du kjenner igjen ett eller flere av punktene under:

 • føler hverdagen tung
 • føler mangel på mestring
 • plages av negative tanker
 • har lav selvtillit
 • ønsker endring
 • har sorgreaksjoner
 • sliter med tilbakevendende vanskelige temaer
 • vansker med å ta valg
 • finner ikke mening
 • har kronisk sykdom
 • har dårlig selvfølelse
 • kjærlighetssorg

Er du herre over egen hverdag, eller kjennes det som faktorer utenfor din kontroll styrer tilværelsen? Mangel på følelse av mestring i hverdagen kan medføre en følelse av tilkortkommenhet og oppgitthet over livet generelt. En bevisstgjøring og oppdagelse av egne og andres forventninger er i denne sammenhengen svært nyttig dersom man ønsker endring og ny kurs på livet. Bevisstgjøring og nye oppdagelser er ikke alltid lett å få til på egenhånd. Da kan det være nyttig å søke hjelp.

I samtaleterapien får du hjelp til å sette ord på tanker og følelser. Ord kan få forsterket mening når de formidles. Formidling med ord kan også gjøre at tanken blir sann, eller mindre sann. Det kan oppleves både godt og forløsende eller truende og vondt. Hvilke ord vi velger å bruke om oss selv reflekterer hvordan vi ser på oss selv, men det vil også påvirke hva slags selvbilde vi skaper og hva vi presenterer av oss selv i møte med andre. Formidling i samtalerommet gir deg muligheter til nye innpass i deg selv, og samtaleterapeuten hjelper deg i denne prosessen.

Så, når negativ tankevirksomhet tar over hverdagen din, du opplever å stå i stampe og du opplever at du ikke klarer å håndtere uønskede hendelser, da er det lurt å ta kontakt for hjelp.

«Østmarka Hverdagsterapi og Stine hjalp meg på god vei til å se verdien i egne avgjørelser opp igjennom og den personlige styrken jeg selv hadde begravd i unormaliteter og vanskeligheter. Stine hjalp meg å finne en indre selvtillit i de avgjørelsene jeg tidligere har tatt og åpnet øynene for den verdien det har hatt senere. Trygge omgivelser med en terapeut som man følte lyttet, forsto og veiledet uten konkret veilede – det var jo jeg som gjorde jobben. Ett sted, med ett nummer jeg ikke kommer til å slette.»

«I timene med Stine fikk jeg konkrete råd og konstruktiv respons på de utfordringene jeg møter i livet mitt. For eksempel vanskelige situasjoner på jobb eller hjemme med barna. Og ikke minst hvordan jeg kan jobbe for å legge vekk tunge tanker. Jeg vil kalle det god og anvendelig hverdagsterapi!»

» Jeg får «ryddet opp» i hodet og i følelser som sitter i «kroppen». God lytter og godt humør. Stiller krav, ber meg jobbe med «enkle» oppgaver til neste gang. Forteller meg at det jeg føler er helt ok og normalt.»

«Opprydding i kaotiske tanker og følelser – etter få konsultasjoner ble bildet langt klarere under omsorgsfull ledelse av Stine. Passivitet ble handling og mestringsfølelsen er tilbake.»

Hva skjer i samtalerommet

I den individuelle terapien gis du rom og tid til å tenke, kjenne etter og formidle det som er viktig for deg. Du vil bli lyttet til, men også få spørsmål som har til hensikt å undersøke nærmere, oppdage noe nytt, noe gjemt eller glemt – vide ut din historie. Sammen kan du og samtaleterapeuten sortere og oppdage nye perspektiver og sjekke ut hvordan du kan bruke dette i din egen hverdag, i ditt levde liv.

Hva ønsker du å få ut av terapien? Dersom det er uønskede endringer eller en nylig krise, vil svaret på dette antakelig være klart når du kommer til første time. Dersom det er noe i livet ditt du har opplevd problematisk over lengre tid, vil en konkretisering ikke nødvendigvis være like lett.

I samtalerommet forteller du om det du tenker er viktig at vi vet om deg og på hvilken måte du kjenner deg misfornøyd og hvordan dette påvirker hverdagen din. Målet er å komme frem til en håndterlig problemstilling vi sammen kan jobbe med. For å gjøre dette må vi jobbe med historier fra livet ditt, opplevelser, erfaringer, følelser og reaksjoner, for deretter kunne trakte dette ned i noe konkret du kjenner passer for deg å jobbe med; fra det generelle til det spesifikke eller spesielle.

Her er noen temaer vi berører:

 • Hva tenker du selv er årsaken til utfordringene din? Ligger svarene dine i evnene dine, måten du håndterer problemer på, i din psyke? Tenker du problemene oppstår i den sosiale sammenhengen du befinner deg i?
 • Hvem definerer du at du er, og i forhold til andre?
 • Er det samsvar mellom hvordan du oppfatter deg selv og den du vil være?
 • Er det samsvar mellom hvordan du ser deg selv og det andre oppfatter deg som?

Når du møter oss i samtalerommet vil dine historier inneholde mange spørsmål hvor du har kommet frem til dine svar. I terapien vil vi sammen søke nye og flere svar på samme spørsmål. Vi vil også stille nye spørsmål. Nye spørsmål og flere og andre svar vil gi muligheter til annen tilnærming i hverdagen ved å se seg selv og problemet i et nytt lys. Noen ganger må man kanskje akseptere at noe må få bli som det er og øve på å mestre at det er slik.

Vi vil jobbe med historier i livet ditt, opplevelser, følelse, reaksjoner, handlingsmønstre, mestringsopplevelser og fravær av dette. Vi observerer, bevisstgjør, reflekterer og undrer oss sammen. Du får oppgaver for å prøve ut noe nytt eller annet i hverdagen og sammen sjekke ut hva som skjer med deg og de du har rundt deg. Det du oppdager for første gang eller på ny i samtalerommet, jobber vi med slik at du kan overføre denne kunnskapen til egen hverdag, der du skal leve.