Individuell terapi hos Østmarka Hverdagsterapi

Hva skjer i samtalerommet?

I den individuelle terapien gis du rom og tid til å tenke, kjenne etter og formidle det som er viktig for deg. Du vil bli lyttet til, men også få spørsmål som har til hensikt å undersøke nærmere, oppdage noe nytt, noe gjemt eller glemt – vide ut din historie. Sammen kan du og samtaleterapeuten sortere og oppdage nye perspektiver og sjekke ut hvordan du kan bruke dette i din egen hverdag, i ditt levde liv.

Hva ønsker du å få ut av terapien? Dersom det er uønskede endringer eller en nylig krise, vil svaret på dette antakelig være klart når du kommer til første time. Dersom det er noe i livet ditt du har opplevd problematisk over lengre tid, vil en konkretisering ikke nødvendigvis være like lett.

I samtalerommet forteller du om det du tenker er viktig at vi vet om deg og på hvilken måte du kjenner deg misfornøyd og hvordan dette påvirker hverdagen din. Målet er å komme frem til en håndterlig problemstilling vi sammen kan jobbe med. For å gjøre dette må vi jobbe med historier fra livet ditt, opplevelser, erfaringer, følelser og reaksjoner, for deretter kunne trakte dette ned i noe konkret du kjenner passer for deg å jobbe med; fra det generelle til det spesifikke eller spesielle.

Her er noen temaer vi berører:

  • Hva tenker du selv er årsaken til utfordringene din? Ligger svarene dine i evnene dine, måten du håndterer problemer på, i din psyke? Tenker du problemene oppstår i den sosiale sammenhengen du befinner deg i?
  • Hvem definerer du at du er, og i forhold til andre?
  • Er det samsvar mellom hvordan du oppfatter deg selv og den du vil være?
  • Er det samsvar mellom hvordan du ser deg selv og det andre oppfatter deg som?

Når du møter oss i samtalerommet vil dine historier inneholde mange spørsmål hvor du har kommet frem til dine svar. I terapien vil vi sammen søke nye og flere svar på samme spørsmål. Vi vil også stille nye spørsmål. Nye spørsmål og flere og andre svar vil gi muligheter til annen tilnærming i hverdagen ved å se seg selv og problemet i et nytt lys. Noen ganger må man kanskje akseptere at noe må få bli som det er og øve på å mestre at det er slik.

Vi vil jobbe med historier i livet ditt, opplevelser, følelse, reaksjoner, handlingsmønstre, mestringsopplevelser og fravær av dette. Vi observerer, bevisstgjør, reflekterer og undrer oss sammen. Du får oppgaver for å prøve ut noe nytt eller annet i hverdagen og sammen sjekke ut hva om skjer med deg og de du har rundt deg. Det du oppdager for første gang eller på ny i samtalerommet, jobber vi med slik at du kan overføre denne kunnskapen til egen hverdag, der du skal leve.

Les mer om samtale-terapeutene hos
Østmarka Hverdagsterapi her

Vi holder til i hyggelige lokaler på Oppsal. Se kart her.

Ta kontakt med oss på telefon eller e-post:
Stine Borgå Johansen
Tlf. 48 38 68 83
E-post:
stine@ostmarka-hverdagsterapi.no

Sven Monstad Johansen
Tlf. 97 33 84 04
E-post:
sven@ostmarka-hverdagsterapi.no