Lengter dere tilbake til det fine som var?

Sannheten om, og beskrivelsen av et forhold, er ikke én. I samtalerommet vil begge to få tid og rom til å formidle egne opplevelser og oppfatning av parforholdet, både dets opplevde styrker og svakheter. Dersom forventningene til parforholdet er i konflikt eller uforenlige er det vanskelig og forenes i noe felles. I parterapien får dere hjelp til sammen å komme frem til hvilke forventninger man kan være enige om er gode, realistiske, og til å leve med for begge.
Her er noen temaer vi berører i parterapien:
  • Hvilke forventninger finnes i parforholdet?
  • Hva er det som fungerer bra?
  • Hvilke utfordringer har dere? Er det enighet om hva utfordringene består av?
  • Hvordan snakker dere sammen?
  • Hvilke mønstre har dere som par? Hva ønsker dere å beholde og hva ønskes endret?
  • Hva kan dere akseptere at er slik det er?
Hos Østmarka Hverdagsterapi vil vi jobbe med historier i parforholdet deres; opplevelser, følelser, reaksjoner, handlingsmønstre, opplevelser av mestring sammen – og fravær av dette. Vi observerer, bevisstgjør og undrer oss sammen. Vi vil sjekke ut hvordan det er å kun lytte til det som blir sagt, hvor den ene ikke tillates å ta del i samtalen, hvor man ikke trenger å tenke på hva man skal svare – kun konsentrere seg om hva som blir sagt i samtalen mellom partner og samtaleteraput. Hjemmeoppgaver vil bli gitt; det er i hverdagen jobben gjøres. Det er i hverdagen det nyoppdagede eller det man har blitt enige om i samtalerommet skal leves ut og prøves. Endringer kommer ikke av seg selv, det må jobbes frem i fellesskap.

Eller ring oss:

Sven Monstad Johansen Tlf. 97 33 84 04

Stine Borgå Johansen Tlf. 48 38 68 83

 

Sven Monstad Johansen er utdannet sosionom og familieterapeut. Han har 5 års erfaring fra individuell terapi og parterapi i Østmarka Hverdagsterapi. Sven har mer enn 30 års erfaring. Han har jobbet med råd og veiledning, akutt krisearbeid, endringsarbeid og mestringsarbeid. Han har de siste årene jobbet ved Legevaktens akutteam i Oslo. Der jobber han blant annet med enkeltindivider og familier i krisesituasjon; samtaler etter oppstått krise og oppfølgingssamtaler i tiden etter. Sven har også veiledningsgrupper for ansatte.

Stine Borgå Johansen er utdannet sosionom og familieterapeut. Hun har 5 års erfaring fra individuell terapi og parterapi i Østmarka Hverdagsterapi. Stine har over 25 års erfaring, bl.a 9 år som sykehussosionom ved Diakonhjemmet Sykehus. Hun har jobbet med råd og veiledning, mestrings- og endringsarbeid, pasient-undervisning og veiledningsgrupper for pasienter.