Har dere ulike forventninger til ferien?

Ulike forventninger til ferien kan dreie seg om:

• hvor skal vi dra? – fjellet, sjøen, byen, utenlands, innenlands

• hva skal vi gjøre, hvilke aktiviteter liker vi, du, jeg

• hvem skal vi være med, din familie, min familie, svigerforeldre

• skal vi være med dine, mine, våre venner

• skal vi ha alenetid uten barna, hvor skal barna da være

Sannheten om, og beskrivelsen av et forhold, er ikke én. I samtalerommet hos Østmarka Hverdagsterapi vil begge to få tid og rom til å formidle egne opplevelser og oppfatning av parforholdet, både dets opplevde styrker og svakheter. Dersom forventningene til parforholdet er i konflikt eller uforenlige er det vanskelig og forenes i noe felles. I parterapien får dere hjelp til sammen å komme frem til hvilke forventninger man kan være enige om er gode, realistiske, og til å leve med for begge.
 
I en politisk debatt er poenget å vinne frem med sitt syn, gjerne ved å redusere motstanderens politikk. I samtalerommet jobber vi med å gjøre hverandre gode ved å lytte interessert, aktiv og interessert lytting for å finne ut mer om den andres synspunkter, opplevelser, forventninger og følelser.

Eller ring oss:

Sven Monstad Johansen Tlf. 97 33 84 04

Stine Borgå Johansen Tlf. 48 38 68 83

Sven Monstad Johansen er utdannet sosionom og familieterapeut. Han har 5 års erfaring fra individuell terapi og parterapi i Østmarka Hverdagsterapi. Sven har mer enn 30 års erfaring. Han har jobbet med råd og veiledning, akutt krisearbeid, endringsarbeid og mestringsarbeid. Han har de siste årene jobbet ved Legevaktens akutteam i Oslo. Der jobber han blant annet med enkeltindivider og familier i krisesituasjon; samtaler etter oppstått krise og oppfølgingssamtaler i tiden etter. Sven har også veiledningsgrupper for ansatte.

Stine Borgå Johansen er utdannet sosionom og familieterapeut. Hun har 5 års erfaring fra individuell terapi og parterapi i Østmarka Hverdagsterapi. Stine har over 25 års erfaring, bl.a 9 år som sykehussosionom ved Diakonhjemmet Sykehus. Hun har jobbet med råd og veiledning, mestrings- og endringsarbeid, pasient-undervisning og veiledningsgrupper for pasienter.