Plages du av angst?

Hos oss behandler vi primært generalisert angst og panikkangst.

Angst et samlebegrep. Dette betyr at det er flere måter angst arter seg på og det er forskjellige grader av angst. Det kan være nyttig å tenke på den generaliserte angsten som en slitasjetilstand. Den som har slik angst opplever vedvarende uro og engstelse. Man blir utslitt, mister selvtillit og selvfølelse. Det kan være en tilstand med konstant redsel og full alarmberedskap. Det er ofte vanskelig å registrere og sette ord på hva som er utgangspunktet når angsten kommer. 

Panikkangst kan oppleves livstruende, men angsten i seg selv er ikke det.  I hjelpeapparatet vil du ofte høre at den største faren er knyttet til fall fra egen høyde, altså at du besvimer.  Det er ikke uvanlig at det etter et panikkangstanfall kan utvikles en angst for å få angst og anfall. 

Vi tror på at vi i samtaler kan bidra til å konkretisere angsten, beskrive den som vesen: når kommer den, hvordan kjennes den ut, hvilke tanker og følelser har du før, under og etter angsten. Vi utfordrer deg til å være stadig mer konkret om hva du føler og hva som kan være triggeraspekter når du føler angsten. I denne prosessen kan det være like viktig å få avkreftet mulige årsaker som det er å finne frem til hva det er som trigger følelsene. Videre er det viktig å lære seg å skille mellom angsten som noe «ut av det blå» og sunne, normale reaksjoner på ytre hendelser, tanker eller følelser. Dette krever fokus og bevisstgjøring på hva som foregår i deg. Angsten kan vi se på som kroppens minner, kroppen som prøver å si fra om noe viktig du har oversett. Sammen med oss kan du finne ut av dette.

Eller ring oss:

Sven Monstad Johansen Tlf. 97 33 84 04

Stine Borgå Johansen Tlf. 48 38 68 83