Individuell terapi hos Østmarka Hverdagsterapi

Når skal dere søke hjelp?

Opplever en eller begge at forholdet har stagnert i noe uønsket? Har det skjedd noe som påvirker forholdet negativt og som dere ikke klarer løse sammen? Har dere lyst til å investere litt ekstra til vedlikehold av det dere opplever som bra og som dere er tilfreds med? Det er ikke et nederlag for den enkelte eller dere som par å søke hjelp. Det er et tegn på at dere ønsker en endring i parforholdet. Dere kjenner dere igjen i ett eller flere av punktene under:

  • parforholdet er kun en del av hverdagslogistikken
  • ofte i krangel
  • uenige om hva som skal gjelde
  • sexlivet er ikke som man ønsker
  • kjeder deg/dere
  • savner noe som var – lengter etter noe annet
  • utroskap
  • tilbakevendende og leie uenigheter
  • samarbeider bra, lengter etter kjæresten
  • savn av nærhet og intimitet

Hvordan snakker dere sammen?

Mange par er gode på å snakke mye sammen, men har vansker med å snakke riktig sammen. Hvordan samtalene mellom dere føres vil påvirke hvordan budskapet til den andre mottas og oppleves. Det er ikke nok å høre man er elsket dersom man ikke føler seg sett eller hørt. Mange vil nok kjenne seg i igjen i denne typen setninger:

«Du hører aldri etter hva jeg sier.»

«Du er alltid opptatt av alt jeg gjør feil.»

«Du må endre deg for at dette skal gå bra.»

Slike uttalelser kan plassere skyld og ansvar hos den andre. Den som ytrer det gir seg selv fri fra ansvar og trenger ikke å endre seg, men kan også oppleve at uansett hva man gjør, blir det likevel feil og ikke godt nok. Når man står fast i dette er det lurt å søke hjelp. I parterapien jobber vi med at begge skal kjenne ansvar for forholdet og at begge er innstilt på selv å bidra, gjøre endringer – at det blir en opplest sannhet at begge har et likt ansvar for et parforhold som fungerer for begge.

«Vi har fremdeles noen utfordringer, men samtalene med Sven har gjort at det er lettere å holde tema varmt eller aktuelt – eller at det er lettere å ta opp på en positiv måte. Vi har fått ideer til noen konkrete tiltak som gjør at vi totalt sett har kommet videre.»