Er du deprimert?

Depresjon er ikke det samme som å være nedstemt eller lei seg. Depresjon er en livshemmende tilstand som vedvarer over tid og som kan gå utover jobb, nettverk, sosiale aktiviteter, og til og med ønsket om å leve. Depresjon kan gi senket stemningsleie, fravær av interesse og glede, tretthet og energitap. Mange velger å isolere seg, og dette kan bidra til en negativ spiral der ingenting blir lystbetont. Mennesker er sosiale og trenger sine relasjoner. Sosial isolasjon kan understreke og forverre en allerede pågående vond depresjon. På samme måte kan sosial isolasjon forårsake en depresjon. Dette har vi sett mange eksempler på nå under pandemien.

Vår erfaring er at depresjon kan medføre at bekymringer, utfordringer og usikkerheter ses på som en stor og uoverkommelig masse. Noen beskriver det som en stor mørk stormsky. I terapien sorteres det som synes uoverkommelig inn i mindre og konkretiserte bestanddeler. Deretter ser vi på og vurderer hva som kan gjøres noe med og hva som ikke kan gjøres noe med. Hva er akutt og må tas tak i, og hva er ikke like presserende og som kan legges litt bort.

Det å sette ord på tanker, følelser og bekymringer, uttale dem høyt til en annen, er terapeutisk i seg selv. I tillegg vil du få spørsmål fra oss som terapeuter, vi kommer med tilbakemeldinger om hva vi tenker om det du forteller, og vi vil sammen med deg reflektere over nye innfallsvinkler og tankesett.

Vi vet også at det du forteller deg selv ofte nok kan bli en sannhet. Mange av disse sannhetene som man mener er gyldige, er vonde og leie.  Vi vet at det er gode muligheter å finne andre gyldige og gode sannheter du kan begynne å fortelle deg selv. Det kan vi hjelpe deg med.

Eller ring oss:

Sven Monstad Johansen Tlf. 97 33 84 04

Stine Borgå Johansen Tlf. 48 38 68 83